Black Donkey, gevestigd op de kortewege 24, 3235 CH, Rockanje is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Black Donkey
Korteweg 24 
3235 CH Rockanje
info@blackdonkey.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Black Donkey verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@blackdonkey.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Black Donkey verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Malelions analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het        aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Malelions volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Black Donkey neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Black Donkey) tussen zit.

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Black Donkey bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
– Voor- en achternaam > verwerken bestelling > 10 jaar
– Geslacht > verwerken bestelling / marketing > 10 jaar
– Geboortedatum > verwerken bestelling / marketing > 10 jaar
– Geboorteplaats > marketing > 10 jaar
– Adresgegevens > verwerken bestelling / marketing > 10 jaar
– Telefoonnummer > verwerken / informeren bestelling > 10 jaar
– E-mailadres > verwerken / informeren bestelling > 10 jaar
– IP-adres > marketing > 10 jaar
– Locatiegegevens > marketing > 10 jaar
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website > marketing > 10 jaar
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) > marketing > 10 jaar
– Internetbrowser en apparaat type > marketing > 10 jaar
– Bankrekeningnummer > betalingsverkeer / verwerken bestelling > 10 jaar
 
 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Black Donkey deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Milestone Relics blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Black Donkey jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.